+90 (264) 281 34 44 - 277 45 67

Yardımcı Üreme Teknikleri alanındaki en son gelişmelerden birisi olan IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection- Şekilsel olarak seçilmiş spermin sitoplâzma içine mikroenjeksiyonu) uygulaması tüp bebek tedavilerininen en önemli hedefi olan eve sağlıklı bebek götürme oranında artış  umudunu  vermektedir .

Kısaca İMSİ; klasik mikroenjeksiyon işleminin yüksek büyütmede (6600-12500 kat)  sperm seçimi yapılan modifikasyonudur.
Tüp bebek tedavisinde anne ve baba adayının yumurta ve sperm kalitesi önemli rol oynamaktadır. Anne adayından elde edilen tüm olgun yumurtaların kullanılması gerekirken, mikroenjeksiyon yöntemi ile sperm hücrelerinden en sağlıklı embriyoları oluşturma potansiyeli olan spermleri seçme imkânı söz konusudur .

Klasik mikroenjeksiyon uygulamalarında sperm hücreleri en fazla 400 kat büyütülerek normal görünüme sahip olduğu düşünülen sperm mikroenjeksiyonda kullanılır. Bu büyütmede spermin baş, boyun ve kuyruk yapısındaki anomaliler gözlenebilir Kısaca spermin genel yapısal özellikleri incelenebilir. Fakat sperm hücresinin baş yapısında yer alan organeller ve vakuol gibi (normalde bulunmaması gereken) yapılar incelenememektedir.

İMSİ işleminde yüksek büyütmeli objektifler ve özel optik sistemler ile spermleri, canlılığını etkilemeden ve boyama yöntemleri kullanmadan ayrıntılı olarak incelemek ve inceleme sonrası seçilen spermleri mikroenjeksiyonda kullanmak mümkündür.. 

Çevresel etmenler, sigara içimi, ilerlemiş erkek yaşı, genetik altyapı ve pek çok farklı faktör spermde genetik (DNA) hasar oluşturabiliyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar, sperm başında vakuollerin varlığını sperm kalitesini belirleyen en önemli faktör olarak göstermektedir. Büyüklüğü ve sayısı değişkenlik gösterebilen vakuollerin, gözlendikleri hücrede DNA hasarının (fragmantasyonu veya denatürasyonu) göstergesi olduğu ve embriyo gelişimini ve kalitesini negatif yönde etkilediği düşünülmektedir.

İMSİ yöntemi ile spermin hasarlı DNA’sı değil, hasarlı DNA göstergesi olan vakuolleri görmek mümkündür.Bu nedenle mikroenjeksiyonunda kullanılacak her bir sperm hücresinin morfolojik olarak seçimi (IMSI) büyük önem taşımaktadır.

KİMLERE YAPILMALIDIR?

Şiddetli erkek faktörü olan

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan

Nedeni izah edilemeyen kısırlık vakaları başta olmak üzere sperm sayısı sperm seçimi yapılmasına yeterli olan tüm ICSI vakalarına, sperm vaya yumurta üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olmadığından uygulamak mümkündür.

İLKELERİMİZ

İlkelerimiz,
Sevgiyle kaliteli hizmet, güven, şefkat, ilgi güleryüz, temizlik, karşılıklı memnuniyet,
ileri teknoloji kullanımı, doğru teşhis, doğru tedavi ve bundan duyulacak manevi hazdır...

BİZİ TAKİP EDİN